Sažetak

S obzirom na lako uočljivu potrebu za poboljšanjem tretmana različitosti u medijima, kao i gotovo hronično odsustvo obrazovnih programa koji se tiču različitosti, priručnik je zamišljen kao alat za pomoć u realizaciji obrazovnih projekata s ovom tematikom. Namijenjen je pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave obrazovanjem studenata novinarstva i novinara. U priručniku predlažemo obrazovni program kroz koji se studenti novinarstva i novinari početnici upoznaju sa značenjem i značajem različitosti i uče kako medijska produkcija, posebno u segmentu multimedijalnih formi, može uvažavati i aktivno provoditi princip različitosti. Program opisan u priručniku razvija znanja i vještine potrebne za multimedijalnu produkciju upravo u kontekstu različitosti kao principa društvene, a onda i medijske sfere. Nadamo se da će priručnik predstavljati značajan resurs, ali i svojevrsno polazište za razvoj drugih obrazovnih programa koji će, na koncu, bitno izmijeniti dosadašnji neodgovarajući odnos medija prema različitosti kao neizbrisivom faktu individualnog i društvenog života.