1. UVOD

1.1   Ciljevi programa
1.2   Moduli / cjeline programa
1.3   Metodologija programa

1.1. Ciljevi programa

razviti znanja i vještine polaznika koji će im omogućiti da prepoznaju dobre i loše medijske prakse u medijskom tretmanu različitosti u najširem smislu, kao i u tretmanu određenih manjinskih grupa (uključujući stereotipe, predrasude, govor mržnje itd.)

razviti nova znanja i vještine polaznika/ca u produkciji multimedijalnih medijskih sadržaja

podstaći učesnice da stečena znanja primijene tako što će u svom radu uvažavati i slijediti principe kulture različitosti, između ostalog, kroz:

ukazivanje javnosti na to da su različitosti dio društva, a ne 'problematični incidenti'
ukazivanje na dominantne predrasude ili djelovanje protiv njih
omogućavanje uvida javnosti u uzroke, manifestacije i kontekst u kojem su određeni identiteti subordinirani u društvu
tretiranje različitosti kao neizbježne komponente redovnih medijskih sadržaja