1. UVOD

1.1   Ciljevi programa
1.2   Moduli / cjeline programa
1.3   Metodologija programa

1.2. Moduli / cjeline programa

Program se sastoji od šest modula/cjelina:

1. O različitostima – za različitosti obuhvata pitanje identiteta i njihovog konstruiranja kao ključnih za razumijevanje pojma različitosti. Također, modul se bavi stereotipima i predrasudama kao dominantnim matricama medijskog predstavljanja drugog i drugačijeg, te govorom mržnje kao taktikom isključivanja različitosti u bosanskohercegovačkom javnom prostoru.

2. Pisanje za web i planiranje multimedijalne priče obuhvata osnovne tehnike novinarskog izvještavanja (vijest, intervju, reportaža) i prilagođavanje ovih formi online, multimedijalnim platformama.

3. Fotografija u multimedijalnom okruženju obuhvata osnove fotografije, vizuelnog pripovijedanja i produkciju fotoeseja.

4. Audio / video produkcija produbljuje znanje i razvija vještine vizuelnog pripovijedanja, uključujući planiranje videopriče, te osnove audio/videosnimanja i montaže.

5. Data novinarstvo obuhvata uvod u data novinarstvo i osnovne tehnike pretraživanja i obrade podataka, te njihove vizualizacije.

6. Završna cjelina: praktičan rad obuhvata prezentacije priča koje su rađene na izabrane teme u malim timovima tokom samog programa.