2.1 MODUL 1

O različitostima za različitosti

// jedan radni dan //

2.1.1   Ciljevi modula
2.1.2   Preporučeni izvori
2.1.3   Vježba za modul
2.1.4   Analiza primjera za modul
2.1.5   Preporuke

2.1.1 Ciljevi modula

upoznavanje s pojmom različitosti i identiteta kao društvenog i političkog konstrukta te s pojmom predrasuda i stereotipa kao dominantnih obrazaca reagiranja i stavova u odnosu na 'drugo' i 'drugačije'

razumijevanje uloge i odgovornosti medija u pogledu tretmana različitosti, kroz razmatranje pozitivnih i negativnih medijskih praksi

Ovaj je modul važan za razvijanje kritičkog odnosa studenata prema stereotipnom i jednodimenzionalnom predstavljanju manjinskih i marginaliziranih identiteta, koji rezultira isključenjem tih identiteta iz javnog prostora ili uspostavljanjem njihovog podređenog položaja kao (neumitne) društvene norme.

Mediji imaju aktivnu ulogu u formiranju značenja, a proizvodnja značenja povezana je sa uspostavljanjem i održavanjem pozicija moći. Stoga u proizvodnji značenja mediji najčešće reproduciraju dominantne stereotipe u predstavljanju manjinskih te marginaliziranih identiteta. Kroz ustaljene obrasce medijske produkcije definiraju se norme medijskog izvještavanja, koje onemogućuju alternativne pristupe i identitete. Predstavljajući različitosti na pozitivan, odnosno negativan način, ili prosto faktografski neutralno izvještavajući o njima, mediji utječu na kreiranje slike 'većine' i 'manjine' u društvu, kao i njihovog odnosa. Ovo u krajnjoj liniji može dovesti do isključenja 'drugog' i 'drugačijeg' iz javnog prostora, a govor mržnje je ekstreman način tog isključivanja, koji je prisutan u bosanskohercegovačkom medijskom prostoru i u izjavama javnih ličnosti. Iz tog je razloga važno osvrnuti se na dominantne obrasce kao i na način na koji novinari mogu učestvovati u kritici govora mržnje ili se od takvoga govora ograditi.

Ključna pitanja za ovaj modul su:

Kako definiramo ključne pojmove – različitosti, identitete, predrasude, stereotipe, govor mržnje?

Kada i kako reagiramo na osnovu predrasuda i stereotipa? Na koji način predrasude i stereotipi postaju dio medijskih sadržaja?

Koja je moć medija u konstrukciji određenih identiteta? Kako mediji doprinose uključivanju određenih identiteta i perspektiva u javni prostor, odnosno njihovom isključivanju?

Koja je odgovornost medija u proizvodnji i prenošenju govora mržnje?

Koje su posljedice govora mržnje u bosanskohercegovačkom javnom prostoru?