2.1 MODUL 1

O različitostima za različitosti

// jedan radni dan //

2.1.1   Ciljevi modula
2.1.2   Preporučeni izvori
2.1.3   Vježba za modul
2.1.4   Analiza primjera za modul
2.1.5   Preporuke

2.1.2 Preporučeni izvori

Allport, G. W. The Nature of Prejudice. Addison-Wesley Publishing Company, 1979.

CoE Hate Sppech Factsheet, decembar 2009. Dostupno ovdje.

Cottle, S. Mediatized conflict. Open University Press: McGraw – Hill Education, 2006.

Cvjetičanin, T., Sali Terzić, S., Dekić, S. Strategije isključivanja: govor mržnje u BiH. Mediacentar Sarajevo, 2010. Dostupno ovdje.

Downing, J. i Husband,Ch. Representing Race – racisms, ethnicity and the media. SAGE Publications, 2005.

Hall, S. “The Whites of Their Eyes: Racist Ideologies and the Media”. U: Bridges, G. i Brunt, R. (ur.) Silver Linings. London: Lawrence and Wishart, 1981.

Hodžić, E. i Jusić, T. (ur.) Na marginama: manjine i mediji u jugoistočnoj Evropi. Mediacentar Sarajevo, 2010. Dostupno ovdje.

Marko, D. Romi u medijima BiH i regiona. Mediaplan institute, 2008. Dostupno ovdje.

Milivojević, S. Media Monitoring Manual. Media Diversity Insitute, 2003.

Turčilo, L. Jezik mržnje sa fokusom na predizbornu kampanju za lokalne izbore: monitoring medija, august – decembar 2012. BH novinari, 2013. Dostupno ovdje.