2.1 MODUL 1

O različitostima za različitosti

// jedan radni dan //

2.1.1   Ciljevi modula
2.1.2   Preporučeni izvori
2.1.3   Vježba za modul
2.1.4   Analiza primjera za modul
2.1.5   Preporuke

2.1.5 Preporuke

Slobodanka Dekić, predavačica, Mediacentar Sarajevo

Svi reagujemo na osnovu predrasuda i stereotipa u odnosu na 'drugo' i 'drugačije' – odbacujemo, isključujemo ili odbijamo da razmišljamo o nejednakostima koje nas okružuju. Opasno je podrazumijevati da su novinari 'objektivni i profesionalni' u tom smislu, te da ih puko poštivanje profesionalnih kodeksa štiti od upotrebe stereotipa i predrasuda u izvještavanju o drugom i drugačijem. Važno je razgovarati o vlastitim stereotipima i ne bi trebalo osuđivati/prosuđivati učesnike zbog njihovih stavova. Suština je da se kroz diskusije utvrdi granica između argumenata zasnovanih na činjenicama i predrasuda ili stereotipa.

Tokom vježbi potrebna je pažljiva moderacija jer često na površinu izbiju neugodne teme i pitanja – uloga voditelja je da stvore atmosferu međusobnog povjerenja unutar grupe kako bi svi imali osjećaj da mogu izraziti svoje mišljenje, stavove, identitete.

Preporuke proizašle iz procjene potreba

U obrazovnom programu važno je ukazati na potrebu da se, s jedne strane, predstave specifični interesi, potrebe i društvene pozicije određenih grupa, a, s druge strane, da se različiti identiteti i perspektive manifestuju u redovnim medijskim sadržajima.

Učesnicama je potrebno ukazati na to da je teme koje se tiču određenih marginaliziranih identiteta nemoguće sagledati bez ukazivanja na strukturne faktore. Tako je pojavu poput prosjačenja nemoguće razumjeti bez osvrta na kontekst koji dovodi do ovih oblika ponašanja.

Važno je da učesnici razviju svijest o tome da treba izbjeći homogene medijske predstave o pojedinim grupama – izbjeći, s jedne strane, isključivo predstavljanje određenih identiteta u negativnom kontekstu, a, s druge, i paternalistički stav i isključiv fokus na pozitivne “ljudske” priče. Trebamo najrazličitije medijske sadržaje, u koje su uključene najrazličitije priče i perspektive.