2.2 MODUL 2

Pisanje za web i planiranje multimedijalne priče

// jedan radni dan //

2.2.1   Ciljevi modula
2.2.2   Preporučeni izvori
2.2.3   Vježba za modul
2.2.4   Analiza primjera za modul
2.2.5   Preporuke

2.2.1 Ciljevi modula

predstaviti osnovne tehnike pisanja za online medije

upoznati se sa procesom planiranja multimedijalne priče

upoznati se sa nekim od načina na koje planiranje i realizacija novinarske priče mogu doprinijeti obogaćivanju medijskih sadržaja i uvažavanju ali i promoviranju različitosti

U pisanju za web ne treba zaboraviti osnovna profesionalna pravila – korištenje najmanje dva različita izvora, provjeru tačnosti informacija i tehnike novinarskog izvještavanja: pravila pisanja vijesti, intervjua, reportaže. Međutim, tekst na webu se u pravilu ne svodi samo na riječi – on se kombinira sa drugim formama, sadrži hiperlinkove, a obično je kraći od štampanih sadržaja. Utoliko ova forma sa sobom nosi posebne izazove ali i mogućnosti u pogledu predstavljanja različitosti. Promoviranje različitosti ili stereotipizacijia određenih tema, grupa ili pojava u društvu – ova odluka se donosi već kroz plan priče i način pisanja. Da bi se različitost ogledala u novinarskim sadržajima, već kod samih tehnika pisanja i razrade priča potrebno je ukazati na raznolike opcije koje su na raspolaganju novinarkama i uredništvu u pogledu jezika koji će se koristiti, izvora i sagovornika za određene priče, kontekstualizacije ili odsustva kontekstualizacije određenih pojava i sl. Odluka o odabiru zapravo je odluka o uvažavanju i promoviranju različitosti.

Ključna pitanja za ovaj modul su:

Specifičnost formi – vijest, izvještaj, reportaža, kolumna, intervju?

Šta se sve može postići kombiniranjem različitih formi?

Kako pronaći izvore, na koji način izvori predstavljaju različitosti u tekstu? Koje su prednosti, a koji su nedostaci 'ljudske priče'?

Kako stvaramo naslov, šta je i kako se piše lead? Šta naslov i lead poručuju publici, uopće i posebno u pogledu različitosti?

Kako razrađujemo plan priče koja uključuje različitosti?

Kako uređujemo online tekst i koji je značaj vizualizacija za razumijevanje različitosti?

Kako planirati sadržaje s obzirom na kanale distribucije – različite online platforme i društvene mreže?