2.2 MODUL 2

Pisanje za web i planiranje multimedijalne priče

// jedan radni dan //

2.2.1   Ciljevi modula
2.2.2   Preporučeni izvori
2.2.3   Vježba za modul
2.2.4   Analiza primjera za modul
2.2.5   Preporuke

2.2.3 Vježba za modul (13)

Napiši vijest:
Grupi se predstavi pet informacija o izmišljenom događaju. Individualni zadatak je da se od tih pet informacija napravi vijest, slijedeći pravilo 5W + H, dodaju hiperlinkovi gdje je potrebno i odredi naslov vijesti. Rezultati se analiziraju u grupi, te je potrebno ukazati na ono što je dobro urađeno, koje su eventualne (tipične i atipične) greške i na šta se mora obratiti pažnja.
Trajanje vježbe: 30 minuta

Intervju:
U dvočlanim timovima učesnici izaberu sagovornicu iz vaše organizacije/tima – istraže informacije, sastave pitanja i obave intervju. Na osnovu toga prave tekst – naslov, lead, intervju. Analiza u grupi: komentirajte eventualne (tipične i atipične) greške koje su napravljene, ukažite na šta treba obratiti pažnju i na ono što je dobro urađeno.
Trajanje vježbe: 45 minuta

Planiranje priče:
Grupa se podijeli na 3–4 manja tima (koji ostaju u istom sastavu do kraja programa). Svaki tim izabere svoju temu i razrađuje plan produkcije, odgovarajući na slijedeća pitanja: lead (koji je fokus priče i iz kojeg se ugla predstavlja, zbog čega je priča važna?); glavni akteri (ko sve može a ko bi trebao govoriti o tom problemu, lista relevantnih sagovornika i pitanja); kontekst (opisati događaj, situaciju, predstaviti proces – kako se nešto dešava ili dati historijski kontekst, hronologiju događaja); publika (za koga pišete, šta ta osoba treba i eventualno želi da zna?); cilj (šta želite postići pričom, kakvu reakciju nastojite proizvesti?). Svaki tim predstavlja svoj plan priče, a grupa daje komentare i sugestije.
Trajanje vježbe: 60 minuta

13. Sve vježbe koje se koriste na temu multimedijalne produkcije razvio je tim voditelja programa Mediacentra Sarajevo.