2.2 MODUL 2

Pisanje za web i planiranje multimedijalne priče

// jedan radni dan //

2.2.1   Ciljevi modula
2.2.2   Preporučeni izvori
2.2.3   Vježba za modul
2.2.4   Analiza primjera za modul
2.2.5   Preporuke

2.2.4 Analiza primjera za modul

Primjere medijskih sadržaja biramo među aktuelnim, dnevnim vijestima. Analiza se vrši po principu rada u manjim timovima, a treba se fokusirati na poštivanje etičkih principa i na uređivačku politiku (korištena terminologija, brojnost, raznolikost i relevantnost navedenih izvora, kontekstualizacija, na kome/čemu je težište, primjerenost naslova, primjerenost načina predstavljanja određenih identiteta i perspektiva). Predlažemo slijedeće primjere:

Senada Alimanović: sve mi se čini kao san!
Otac uhapšen zbog seksualnog zlostavljanja ćerke
Vježbe aerobika za učenice osnovnih škola

Primjeri se analiziraju prateći slijedeća pitanja/sugestije:

Prokomentirajte naslove.
Koji se izvori koriste?
Na čemu je težište u pričama?
Da li su date informacije o kontekstu problema (šta je prethodilo konkretnom događaju, koji su motivi akcije, reakcije itd.)?
Prokomentirajte korištenu terminologiju.
Da li i na koji način izabrani sadržaji učvršćuju dominantne stereotipe i predrasude o grupama i pojedincima koji na neki način odstupaju od onoga što se smatra društvenom normom, te o marginaliziranim identitarnim grupama?
Kako su vizuelno opremljeni ovi sadržaji, tj. šta nam vizuelni elementi (ne) govore o temi?

Vrijeme za grupnu analizu i diskusiju: 45 minuta