2.2 MODUL 2

Pisanje za web i planiranje multimedijalne priče

// jedan radni dan //

2.2.1   Ciljevi modula
2.2.2   Preporučeni izvori
2.2.3   Vježba za modul
2.2.4   Analiza primjera za modul
2.2.5   Preporuke

2.2.5 Preporuke

Dragana Erjavec (novinarka BIRN-a) i Marija Arnautović (novinarka Radija Slobodna Evropa), predavačice Mediacentra Sarajevo

Bitno je držati se zadatog vremenskog roka za predaju vježbi – time učesnici/e stječu osjećaj rada u zadatim i nepromjenljivim rokovima.

Vještina pisanja stječe se vježbom i praksom – svaki dan odredite po 3–4 učesnika/ca koji su za taj dan zaduženi za selekciju relevantnih vijesti i njihovu obradu (skraćivanje, navođenje izvora, dobijanje dodatnih izjava, određivanje hiperlinkova).

Odaberite online platformu na kojoj ćete raditi tokom treninga kako bi se izbjeglo štampanje vježbi, slanje mejlovima, prebacivanje USB-ovima i slično. Praksa Mediacentra je da koristi Google Drive platformu. Izdvojite 20–30 minuta za predstavljanje platforme grupi.

Već kod planiranja multimedijalne priče, grupu podijelite u manje timove koji ostaju do kraja programa. Timovi određuju temu (mada se teme mogu odrediti i prije početka programa i podijeliti prema afinitetima) i razrađuju storyboard.

Preporuke proizašle iz procjene potreba

Važno je ukazati na prednosti i mogućnosti koje digitalni mediji nude za iniciranje diskusije i podsticanje građanske participacije kada su u pitanju različitosti i manjine, ali i na nedostatke online medija kada su ove teme u pitanju (prisustvo diskriminatornog i govora mržnje), te mogućnosti njihovog prevazilaženja.

Obrazovni programi za studente trebalo bi da uključuju praktičan rad na razvoju multimedijalnih priča koje se na neki način dotiču različitosti. Kroz praktičan rad neposredno otkrivamo vlastite greške u tretmanu različitosti i možemo naći načina da ih prevaziđemo.