2.3 MODUL 3

Fotografija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.3.1   Ciljevi modula
2.3.2   Preporučeni izvori
2.3.3   Vježba za modul
2.3.4   Analiza primjera za modul
2.3.5   Preporuke

2.3.2 Preporučeni izvori

Hughes, A. i Noble, A. (ur.) Phototextualities: Intersections of photography and narrative, 2003.

Shneer, D. Through Soviet Jewish eyes. Rutgers University Press, 1972.

Wells, L. (ur.) Photography: A critical Introduction. Rutledge, 2004.

Damir Šagolj: Sedam savjeta fotoreporterima

Šta je dobar potpis za fotografiju?