2.3 MODUL 3

Fotografija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.3.1   Ciljevi modula
2.3.2   Preporučeni izvori
2.3.3   Vježba za modul
2.3.4   Analiza primjera za modul
2.3.5   Preporuke

2.3.3 Vježba za modul

Fotoesej:
Timovi sada prave plan za fotoesej na temu koju su odabrali i razradili u prethodnom modulu. Planom se moraju definirati uvod, razrada i završetak fotoeseja. Posebnu pažnju treba obratiti na planiranje krupnih planova i detalja. Snimljeni materijal se obrađuje i montira u kombinaciji sa audiom ili tekstom.
Trajanje vježbe: 4 sata