2.3 MODUL 3

Fotografija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.3.1   Ciljevi modula
2.3.2   Preporučeni izvori
2.3.3   Vježba za modul
2.3.4   Analiza primjera za modul
2.3.5   Preporuke

2.3.4 Analiza primjera za modul

Izaberite nekoliko fotoeseja u vezi s nekim aspektom različitosti, koji će pomoći da se otvori grupna diskusija o tehničkim aspektima bitnim za kvalitetan fotoesej, kao i o etičkim pitanjima i dilemama sa kojima se možemo suočiti tokom produkcije fotoeseja koji predstavljaju 'drugo' i 'drugačije' i ponovo radite analizu primjera po principu rada u grupama. Predlažemo slijedeće primjere:

How a Female Photographer Sees Her Afghanistan
Francesca Woodman: zagonetka
Manjine u Sarajevu osvojile pravo da budu na zvaničnim funkcijama

Pitanja za analizu primjera

O kom problemu ili pojavi govore predstavljene fotografije ili fotoeseji? Na koji način, iz kog ugla?
Koji su detalji izabrani za predstavljanje problema ili pojave?
Kako tumačite provokativnost pojedinih fotografija?
Da li se nešto moglo predstaviti drugačije?
Da li izabrane fotografije učvršćuju ili preispituju postojeće predrasude i stereotipe o problemima o kojima govore? Kako?
Da li biste nešto uradile drugačije? Šta, kako?

Vrijeme za grupnu analizu i diskusiju: 45 minuta