2.3 MODUL 3

Fotografija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.3.1   Ciljevi modula
2.3.2   Preporučeni izvori
2.3.3   Vježba za modul
2.3.4   Analiza primjera za modul
2.3.5   Preporuke

2.3.5 Preporuke

Imrana Kapetanović (TNT foto studio), predavačica Mediacentra Sarajevo

Posebno obratiti pažnju na to kako izbjeći stereotipe i senzacionalizam u predstavljanju različitosti.

Za praktičan rad u kreiranju fotoeseja preporučujemo rad u programu Picasa.

Budite strpljivi pri prezentaciji.

Uvijek prvo objasnite tehniku ili princip, pa tek onda demonstrirajte.

Ne započinjite teme koje nisu vaša uža specijalnost.

Koristite primjere iz prakse što je moguće više.