2.4 MODUL 4

Video/audioprodukcija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.4.1   Ciljevi modula
2.4.2   Preporučeni izvori
2.4.3   Vježba za modul
2.4.4   Analiza primjera za modul
2.4.5   Preporuke

2.4.3 Vježba za modul

Pričaj zvukom, pričaj slikom:
Već formirani mali timovi vraćaju se svojim temama – sad je zadatak napraviti plan za audio/videopriču. Polaznici prolaze kroz cijeli proces snimanja i montiranja uz mentorstvo voditeljskog tima. Na kraju uklapaju audio/video u širu, multimedijalnu cjelinu.
Trajanje vježbe: 4 sata