2.4 MODUL 4

Video/audioprodukcija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.4.1   Ciljevi modula
2.4.2   Preporučeni izvori
2.4.3   Vježba za modul
2.4.4   Analiza primjera za modul
2.4.5   Preporuke

2.4.5 Preporuke

Adi Sarajlić (novinar i urednik RTVFBiH), predavač Mediacentra Sarajevo

Pokušajte da sa grupom razvijete “osjećaj zajedničkog iskustva” – šta je ono što problem o kome govorimo čini važnim za javnost, kako možemo publiku bolje povezati sa pričom kroz korištenje audio/videoformi?

U praktičnom radu na montiranju možete koristiti program Adobe Premier, no važno je da se perspektive i logika montaže ne ograničavaju na jedan program koji (vjerovatno) studentima nije lako dostupan. Uvijek predstavite što je moguće više programa (posebno onih koji su besplatni i laki za upotrebu).

Izdvojite vrijeme za pažljivo planiranje audio/videopriče, ukoliko je potrebno i više nego za samu tehniku snimanja/montiranja. Kroz pažljivo planiranje polaznice će lakše osmisliti način da svoju temu predstave drugačije i izbjegnu uobičajene stereotipe u predstavljanju različitosti.