2.5 MODUL 5

Data novinarstvo

// jedan i po radni dan //

2.5.1   Ciljevi modula
2.5.2   Preporučeni izvori
2.5.3   Vježba za modul
2.5.4   Analiza primjera za modul
2.5.5   Preporuke

2.5.1 Ciljevi modula

savladati osnovne online alate za pretragu podataka dostupnih online, za njihovu obradu i vizualizaciju

uvidjeti kada i na koji način nam kvantitativni podaci i statistike mogu koristiti u predstavljanju 'drugog' i 'drugačijeg'

Data novinarstvo odnosi se na velike nizove statističkih i kvantitativnih podataka koje možemo koristiti i u multimedijalnim reportažama. S obzirom na to da sve veći broj podataka postaje dostupan putem weba, ključna pitanja data novinarstva su kako doći do njih, provjeriti ih, analizirati i predstaviti publici. Kada je riječ o medijskom predstavljanju različitosti, ova metoda može poslužiti kao odmak od uobičajenih pristupa fokusiranih na ljudske priče, jer su statistike i brojevi alati korisni za utvrđivanje i praćenje određenih trendova, te predstavljanje društvenog i političkog konteksta problema.

S druge strane, ne treba gubiti iz vida da statistike i kvantitativni podaci mogu biti pogrešno postavljeni ili interpretirani, te navesti na pogrešne zaključke. Stoga je veoma važno da se kroz ovaj modul prvenstveno naglasi značaj analize i verifikacije podataka, kao i ispravnog čitanja statistika.

Ključna pitanja za ovaj modul su:

Šta je data novinarstvo i koji su njegovi najvažniji aspekti? Kako se različiti podaci mogu adekvatno koristiti za bolji medijski tretman određenih društvenih pojava?

Na koji način nam kvantitativni podaci i statistike mogu poslužiti u predstavljanju uzroka određenih problema i/ili nejednakosti kada su u pitanju manjinske i uopće marginalizirane grupe u društvu?

Kako ispravno tumačiti podatke i koje je statističke principe potrebno poznavati?

Koja su ograničenja u korištenju kvantitativnih podataka i kako interpretacije podataka mogu ojačavati stereotipe?

Na koji način kvantitativne podatke učiniti pristupačnijim široj publici kroz vizuelne prikaze?