2.5 MODUL 5

Data novinarstvo

// jedan i po radni dan //

2.5.1   Ciljevi modula
2.5.2   Preporučeni izvori
2.5.3   Vježba za modul
2.5.4   Analiza primjera za modul
2.5.5   Preporuke

2.5.2 Preporučeni izvori

Gray, J., Bounegru, L. i Chambers, L. The Data Journalism Handbook: How Journalists Use Data to Improve the News. O’Reilly Media, 2012. Dostupno ovdje

Serijal edukativnih tekstova o data novinarstvu

Data Driven Journalism

European Journalism Center