2.5 MODUL 5

Data novinarstvo

// jedan i po radni dan //

2.5.1   Ciljevi modula
2.5.2   Preporučeni izvori
2.5.3   Vježba za modul
2.5.4   Analiza primjera za modul
2.5.5   Preporuke

2.5.3 Vježba za modul

Vizualiziraj 'drugačije':
U okviru manjih timova odrede se ona pitanja ili segmenti priče za koje se mogu upotrijebiti statistike i kvantitativni podaci dostupni online ili na upit nadležnim organizacijama i institucijama. Dobijeni podaci se obrađuju i pripremaju za odgovarajuće vizualizacije, koje se zatim uklapaju u multimedijalnu cjelinu.
Trajanje vježbe: 4 sata