2.5 MODUL 5

Data novinarstvo

// jedan i po radni dan //

2.5.1   Ciljevi modula
2.5.2   Preporučeni izvori
2.5.3   Vježba za modul
2.5.4   Analiza primjera za modul
2.5.5   Preporuke

2.5.4 Analiza primjera za modul

Analizom primjera data reportaža koje tematiziraju različitosti potičemo grupnu diskusiju o tome kada možemo koristiti data vizualizacije, te koje su njihove prednosti u predstavljanju različitosti u odnosu na ostale forme. Možemo koristiti slijedeće primjere:

Hate crime in England and Wales: where is it worst?
Civil partnership licenses: how much local councils are charging

Pitanja za analizu primjera

Zašto su, prema vašem mišljenju, odabrane data reportaže značajne u kontekstu tretmana različitosti? Kako je tema predstavljena, da li smo dobili dovoljno informacija?
Šta je drugačije u data reportažama u odnosu na tradicionalne kada je u pitanju predstavljanje različitosti?
Koji su aspekti odabrani za vizuelnu prezentaciju podataka i kakav je efekat vizualizacija?
Da li su informacije razumljivo prezentirane i omogućavaju li analitički uvid u predstavljeni problem?
Da li je selekcija i prezentacija podataka urađena s ciljem uvažavanja različitosti ili ona nastoji usmjeriti publiku ka stereotipizaciji problema i aktera ili ka senzacionalističkim generalizacijama?
Da li se nešto moglo uraditi drugačije? Da li biste radije priču fokusirali na neki drugi aspekt problema ili biste drugačije predstavili podatke?

Vrijeme za grupnu analizu i diskusiju: 45 minuta