2.5 MODUL 5

Data novinarstvo

// jedan i po radni dan //

2.5.1   Ciljevi modula
2.5.2   Preporučeni izvori
2.5.3   Vježba za modul
2.5.4   Analiza primjera za modul
2.5.5   Preporuke

2.5.5 Preporuke

Zoja Bajbutović Brickley (SpyPixel), predavačica Mediacentra Sarajevo

Vizualizacije mogu biti vrlo atraktivne, ali važno je da grupa shvati da one dolaze na kraju i da su one najbolje rezultat mukotrpne pretrage podataka, njihove kvalitetne analize i statističke obrade. Nisu nam potrebni bilo kakvi podaci o temi kojom se bavimo, već oni koji su relevantni, provjereni i koji se mogu porediti sa različitim varijablama.

Tokom diskusija i praktičnog rada stalno vraćati grupu na razmišljanje o tome kako uklopiti grafike u multimedijalnu cjelinu.