3. ZAVRŠNA CJELINA

Praktičan rad

// jedan do tri radna dana //

Ciljevi:

rekapitulirati program

ukazati na prednosti i nedostatke korištenja predstavljenih formi u različitim slučajevima

podstaći kritički odnos učesnika prema vlastitim uracima tokom programa, kroz zajedničku analizu i diskusiju

uraditi zaključni rezime važnosti adekvatnog medijskog tretmana različitosti, kao i izazova i teškoća sa kojima se novinari pritom suočavaju

ojačati prezentacijske i diskusione vještine među učesnicima/ama


Na kraju programa manji timovi predstavljaju finalne verzije priča na kojima su radili tokom prethodnih dana. Ukoliko je potrebno, nakon što ste prošli sve tematske module, izdvojite do tri dana tokom kojih će timovi finalizirati svoje priče. Očekuje se da na kraju svaki tim ima multimedijalnu priču, koja tretira određeni problem iz ugla različitosti i koja obuhvata korištenje najmanje dvije forme (npr. tekst i audio/video/fotografije). Dio procesa samostalne izrade priča je i da grupa uvidi kako nije uvijek moguće koristiti sve forme, odnosno da je neke aspekte priče jednostavnije i bolje predstaviti tekstom, naprimjer, negoli fotografijom i obrnuto. Također, važno je stalno vraćati učesnice na osnovne profesionalne i etičke standarde, posebno kada je u pitanju predstavljanje različitosti – predstavljanje sagovornika, uključivanje različitih relevantnih, provjerenih izvora, izbjegavanje stereotipa u vizuelnim prezentacijama, razumijevanje statistika i kvantitativnih podataka i temeljito provjeravanje.

Kako je ranije spomenuto, važno je da neke od priča uključuju koncept različitosti u širem smislu i da nisu sve priče fokusirane na manjinska pitanja ili problem marginaliziranih glasova u društvu.

Svaki tim predstavlja svoju priču pred ostatkom grupe – izabranu temu (zbog čega je baš ta tema izabrana, koja je njena relevantnost?); izvore koji su korišteni (dokumenti, sagovornici, izvještaji); glavne teškoće u obradi priče, kako su prevaziđeni određeni problemi, koje su perspektive daljnjeg razvoja priče. Nakon toga, daje se prostor za pitanja, komentare, kritike i sugestije ostatka grupe.